Kurs sep do 1kV – czy warto robić?

Do przeprowadzenia najprostszych czynności związanych z przepływem prądu elektrycznego wymagane jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Zgodnie z literą prawa zajmować się tym mogą wyłącznie osoby, które uzyskały wynik pozytywny na egzaminie państwowym, którego zakres określa Stowarzyszenie Elektryków Polskich, w skrócie SEP, a poprzedzony specjalnym kursem. Czy warto brać udział w takim kursie?

Żeby przystąpić do kursu sep do 1 kV, konieczne jest ukończenie 18 roku życia i wykształcenie co najmniej podstawowe. Wiedza i doświadczenie nie jest wymagane, chociaż w dużym stopniu ułatwia zdobycie uprawnień elektryka. Kurs sep z reguły jest płatny, jednak nie są to duże kwoty, a zdobyta na nich wiedza może okazać się bezcenna.

Czego dowiemy się z kursu sep?

Na kursie sep dowiemy się m.in. jakie rozwiązania są aktualne. Nauczymy się w sposób prawidłowy dokonywać pomiarów elektrycznych czy postępować z nieprzytomną osobą porażoną prądem elektrycznym – może się przydać nie tylko w zawodzie elektryka, ale również w życiu codziennym. Ponadto poznamy niektóre zagadnienia z zakresu prawa, istotne dl zawodu elektryka.

Zdobyte na kursie i potwierdzone egzaminem kwalifikacje sepowskie obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, co znacząco zwiększa nasze możliwości i konkurencyjność na rynku pracy. Brak takich uprawnień natomiast uniemożliwia legalne zatrudnienie w niżej wymienionych zakresach, a w razie kontroli grożą dość wysokie kary pieniężne. Dotyczy to m.in. obsługi, konserwacji, montażu czy remontu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, również prac przy urządzeniach elektrotermicznych, zespołach prądotwórczych, sieciach oświetlenia ulicznego. Uprawnienia sepowskie do 1kV są niezbędne również do wykonywania usług kontrolno-pomiarowych sieci energetycznych czy wymiany baterii w wózkach widłowych.

Redakcja Autor

Specjaliści ds. copywritingu Kreowanie treści jest dla nas pracą, pasją i sposobem życia, którym dzielimy się z czytelnikami. Tworzymy teksty dostosowane do każdej tematyki – unikalne, angażujące, wychodzące naprzeciw potrzebom użytkowników i prowokujące do dyskusji.