Co to jest i jest sprawdzić IP?

O tym, ile tak naprawdę prywatności mamy w Internecie, krążą legendy. Dotyczą one również pewnych ustawień komputera a także ustalania sieci zarówno tej lokalnej, jak i zewnętrznej. To, jak można sprawdzić IP, jest więc interesujące dla wielu osób. Liczba nadawana jest konkretnemu interfejsowi, ich grupie lub całej sieci, a przede wszystkim służy do identyfikacji elementów zarówno w obrębie sieci lokalnej, jak i zewnętrznej. Tę drugą nazywamy adresem publicznym.

 

  1. Co to jest IP?
  2. Prywatny i publiczny
  3. Jak sprawdzić IP?

Co to jest IP?

 

Obecnie najczęściej używa się adres IP w standardzie IPv4. Czyli skład się on z czterech liczb – oktetów z przedziału 0-255 rozdzielonych kropkami. Oczywiście te ograniczenia sprawiają, że obecnie ilość możliwych adresów IP jest już niemalże wyczerpana i zaczynają się pojawiać te w standardzie IPv6. Adres składający się z liczb dziesiętnych w sumie będzie tworzyło szesnaście oktetów rozdzielonych kropkami.

Prywatny i publiczny

 

Poza samą formą zapisu adresy IP dzielimy na lokalne i publiczne. Ten pierwszy służy do identyfikacji urządzenia w sieci domowej/firmowej. Najczęściej spotykamy się z jego postacią 192.168.0.xxx i przydzielany jest automatycznie przez serwer DHCP, jedną z funkcji domowych czy też firmowych routerów. Jak widać, to rozwiązanie najszybsze, najprostsze i bezkonfliktowe, czyli nie musimy się zastanawiać nad tym, czy IP jest jeszcze wolne.

Natomiast adres publiczny  to jest ten ciąg liczb, który identyfikuje nasz komputer czy też sieć na zewnątrz. IP jest po prostu widoczne dla Internetu i jest przydzielane przez dostawcę. Interesującym trendem staje się jednak tworzenie własnych podsieci, które funkcjonują pod jednym wspólnym numerem i mogą w związku z tym obsługiwać kilku lub kilkunastu klientów. Z tego rozwiązania korzystają na przykład operatorzy telefonów komórkowych  i kablówki.

 

Jak sprawdzić IP?

 

W komputerze moje IP widoczne jest w ustawieniach sieci lokalnej. Windows dają kilka narzędzi, by pozyskać dane. Poza tym są inne sposoby na sprawdzenie IP. Można również sprawdzić ustawienie samej sieci w ikonce WiFi. To daje nam dostęp do lokalnego adresu. Ten publiczny nie będzie widoczny na naszym komputerze, jeśli jesteśmy podpięci do routera. To właśnie to urządzenie ma nadane IP.  Żeby poznać ten adres, należy się zalogować do domyślnej bramy i poszukać informacji o przydzielonym adresie WAN. Warto jednak pamiętać, że ten numer nie musi być jednoznaczny z adresem publicznym. Wiele zależy od tego, jaką politykę i jakie ustawienia wprowadził dostawca. Wynika to w dużej mierze z tego, że wielu operatorów tworzy wewnętrzną sieć pod jednym adresem publicznym i może się ona składać nawet z kilkuset gospodarstw.

Redakcja Autor

Specjaliści ds. copywritingu Kreowanie treści jest dla nas pracą, pasją i sposobem życia, którym dzielimy się z czytelnikami. Tworzymy teksty dostosowane do każdej tematyki – unikalne, angażujące, wychodzące naprzeciw potrzebom użytkowników i prowokujące do dyskusji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *